מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של פוטומאסטר

מדיניות פרטיות – פוטו מאסטר

כללי

חברת פוטו מאסטר בע"מ ח.פ. 514480276 מרח' מאיר וייסגל 2, רחובות (להלן: "פוטו מאסטר או "החברה") מפעילה את אתר האינטרנט www.fotomaster.co.il המשמש להשכרות של מראות סלפי לאירועים וקבלת מידע נוסף אודות מוצרי ושירותי החברה. פוטו מאסטר פועלת על פי חוקי מדינת ישראל, ובכללם דיני הפרטיות ואבטחת המידע.

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. מדיניות הפרטיות שלנו נועדה כדי ליידע אותך לגבי סוגי המידע שאנו אוספים אודותיך באמצעות האתר או במסגרת שירותי השכרת מראות סלפי לאירועים שאנחנו מספקים (להלן: "השירותים"), האמצעים אותם החברה נוקטת כדי לאבטח את המידע וכן השימושים המבוצעים במידע והאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לשימוש במידע אודותיך. מדיניות פרטיות זו משלימה תנאים נוספים המפורטים בהזמנת העבודה של הלקוח, ואינה סותרת אותם.

עיבוד המידע האישי על ידינו, כמפורט במדיניות פרטיות זו,  נדרש לנו על מנת לתפעל ולשפר את האתר וחווית המשתמש שלך, לספק, לשווק ולפרסם את השירותים המוצעים על ידינו, וכן על מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות"), ולשאר ההוראות החוקיות אשר חלות עלינו.

אנא תשומת לבך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו כל מידע אישי אודותיך, אך במקרה זה לא נוכל לטפל בפנייתך או בכל שירות אחר שלנו בו תהיה מעוניין.

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. אנא שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך. בכל עת תופיע באתר זה מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו.

 1. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד?

המידע האישי שאנו אוספים במסגרת האתר והשירותים שלנו עשוי לכלול את הפרטים הבאים:

 • מידע מזהה ופרטי התקשרות של הלקוח, כגון שם מלא, מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני. מידע כאמור ייאסף על ידינו באופן ישיר במסגרת עמודי מילוי הפרטים באתר והרשמה לאתר, מילוי פרטים בעמודי נחיתה אליהם תגיע דרך רשתות חברתיות, או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות שלנו.
 • מידע שנאסף בעת שימושך וגלישתך באתר ובתכנים הכלולים בו, כגון כתובת IP.
 • מידע בסיסי אודות האירוע אליו יוזמנו השירותים שלנו, כדוגמת סוג האירוע, תאריך האירוע, ומקום האירוע.
 • במקרה בו תבצע רכישה של השירותים שלנו – פרטי תשלום ותעודת זהות של המשלם. פרטים אלו יאספו על ידינו ויוזנו ישירות למערכות סולק האשראי עמו אנו עובדים. אנו לא שומרים במערכותינו כל מידע הקשור לפרטי האשראי שלך או לאמצעי התשלום שמסרת. יחד עם זאת, אנו רשאים לגשת לחשבון המשתמש שלנו אצל סולק האשראי, לראות את פרטי העסקה וכן את ארבעת הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שמסרת.
 • מידע הנאסף בעת שימוש בשירותים שלנו, כגון צילומים של משתתפים באירוע העושים שימוש במראות הסלפי שלנו ו/או תמונות של משתמשים הנוצרות על ידי מראות הסלפי שלנו. להרחבה בנוגע לשיתוף תמונות של משתמשים הנוצרות על ידי מראות הסלפי שלנו, אנא ראה בפרק 4 להלן.
 • מידע הנמסר על ידך במהלך שיחותך או תכתובותיך עם שירות הלקוחות שלנו.
 • מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.

אם אתה מספק לנו פרטים אודות אנשים אחרים (למשל בני משפחה, עובדים בחברתך) או בשמם, עליך לקבל את הסכמתם לכך, בהתאם לחוק.

בנוסף, אנו אוספים מידע סטטיסטי ואנונימי על הגולש באתר. להרחבה, אנא עיין בפרק "קוקיות" המפורט בהמשך מדיניות פרטיות זו.

 1. שימוש במידע:

אנו עושים שימוש במידע, בין היתר למטרות הבאות:

 • תפעול, שיפור ואספקת השירותים המוצעים על ידינו.מבלי לגרוע מהוראות חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979, או הוראות כל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, אנו נהיה רשאים להקליט שיחות טלפון שלנו איתך בקשר עם מתן השירותים, ולהשתמש בהקלטות אלה לשם תיעוד, הדרכה, בקרה על טיב השירותים ואיכותם ואינטרסים לגיטימיים נוספים שלנו, לפי הצורך.
 • תקשורת עמך ועם אחרים בקשר לשירותים שלנו.
 • פרסום, שיווק ודיוור של המוצרים והשירותים שלנו.
 • ציות לדרישות חוקיות והיענות לצווים שיפוטיים.
 • הגנה על זכויות משפטיות ואינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, גיבוי ושחזור.
 • מידע סטטיסטי הנדרש לקבצי הקוקיות (Cookies) באתר.
 • תפעול שוטף של האתר, ביצוע פעולות ניהול ובקרה למערכות.
 1. העברת מידע

ייתכן שנעביר מידע אישי אודותיך או חלק ממנו לצדדים שלישיים עמם אנו פועלים במסגרת אספקת השירותים שלנו ותפעול התכנים באתר, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו על-פי הוראת כל דין,  בהתאם להסכמתך או בסיס חוקי אחר, בכפוף לאמור במדיניות פרטיות זו. אנו מקפידים כי כל העברת מידע לצדדים שלישיים נעשית בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, לרבות במקרה של העברת מידע לחוץ לארץ.

החברה עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים כאמור, במקרים הבאים:

 • ספקים וקבלני משנה בהם אנו נעזרים לשם אספקת שירותינו ,תפעול האתר ושיפור חווית המשתמש בו.
 • ספקי שירותי מחשוב ענן. המידע האישי שלך הנאסף דרך האתר ושאר התכתובות באימייל מאוחסן על שרתי חברת גוגל ומאובטח במסגרת פלטפורמת ה – G – Suite. גוגל מקיימת נהלי אבטחה והגנת פרטיות מתקדמים, והיא עומדת בדרישות תקני ה – EU-U.S. Privacy Shield וה – Swiss – U.S. Privacy Shield.
 • רשויות אכיפת החוק, במקרה שתבצע באתר פעילות החשודה כנוגדת את הוראות הדין ו/או את הוראות תנאי השימוש לאתר, ובמקרה שנידרש לספק מידע על אודותיך על פי צו שיפוטי. כמו כן, אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל ערכאות שיפוטיות שונות, ובמסגרת העברת מידע לספק שירות האשראי שלנו.
 • אנו רשאים להעביר מידע במסגרת מכירת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

 

 1. שיתוף תמונות

כחלק מהשירותים שלנו, אנו מאפשרים למשתמש לשתף תמונות שצולמו באמצעות התוכנה של מראת הסלפי שלנו (להלן: "תמונות האירוע") ביחד עם חשבונותיו בפלטפורמות אחרות, כגון פייסבוק, אינסטגרם, וכיו"ב, וכן להעביר את תמונות האירוע לכתובת האימייל שלו או למכשיר הקצה באמצעות הודעת MMS. שיתוף תמונות האירוע על ידי המשתמש כפוף להגדרות ומדיניות הפרטיות של בעלי הפלטפורמות באמצעותן המשתמש בחר לשתף את התמונות, ולחברה אין כל אחריות בקשר לכך. החברה אינה שומרת או מאחסנת במערכותיה את פרטי המידע הקשורים בפעולות שיתוף אלה (כגון, כתובת האימייל, מספר הטלפון או פרטי חשבון הרשת החברתית עמהם התמונות משותפות), וההשלכות על הגנת הפרטיות של המשתמש כתוצאה מפעולות שיתוף אלו הינן אך ורק באחריותו. תמונות האירוע מאוחסנות לפרק זמן מוגבל על שרתי ספק השירות של החברה, המחוייב לרמת פרטיות והגנת מידע מתקדמת, לרבות תאימות לרגולציית ה – GDPR

 1. אמצעי קשר, פרסומות ודיוור ישיר

בעת יצירת קשר איתנו ו/או הזמנת השירותים שלנו, תמסור פרטים מזהים אודותיך, לרבות אמצעי קשר. אלא אם סירבת לכך, ייתכן ואנו ו/או מי מטעמנו נעשה שימוש במידע זה על מנת לשלוח לך פרסומות ודיוורים בנושאים שונים, כולל דיוור ישיר (דיוור מותאם אישית בהתאם למאפיינים אישיים שלך).

שליחת הפרסומות והדיוורים עשויה להתבצע באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר – SMS, רשתות חברתיות ואמצעים נוספים. זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק) וכן לבקש שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 באמצעות פנייה אלינו למייל info@fotomaster.co.il או באמצעי ההסרה המפורט ביחד עם דבר הפרסומת שנשלח אליך.

גם לאחר בקשת ההסרה, נוכל לשלוח אליך דיוורים אותם אנו חייבים או רשאים לשלוח לפי כל דין.

 1. קישורים לאתרים חיצוניים (Links)

קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים הכלולים באתר או במדיניות פרטיות זו אינם נמצאים באחריותנו או שליטתנו, ואין לנו כל יכולת לדעת מהי רמת הגנת המידע ושמירה על הפרטיות שהם מקיימים. בהתאם לכך, אנא נקוט זהירות ושיקול דעת בגלישה באתרים אלה ובכל מסירת מידע הנדרשת על ידם.

 1. קוקיות (Cookies)

במסגרת השימוש באתר או בשירותים הנלווים לו, ייתכן ונבצע תיעוד אוטומטי וסטטיסטי של מידע אודות הגלישה שלך באתר, באמצעות שימוש בקוקיות (Cookies) ובטכנולוגיות דומות.

קבצי Cookies הם קבצי טקסט שמונחים בדפדפן המחשב שלך כדי לאחסן את העדפותיך. קבצים אלו, בפני עצמם, אינן אוספות מידע המאפשר זיהוי אישי.

השימוש בקוקיות מיועד לשפר את חווית הגלישה באתר והשימוש בשירותים ובתוכן המוצעים בו, לרבות בקשר לפעולות שיווק שאנו מבצעים (כגון, הכוונת פרסומות שלנו באתרים נוספים בהם אתה גולש), וכן לסייע בשמירה על תקינות האתר ואבטחת המידע שלו.

בהתאם לכך,  באמצעות קבצי הקוקיות אנו מנטרים את הפעילות שאתה מבצע באתר, ואוספים מידע מסויים לגבי ציוד הקצה בו אתה עושה שימוש, כגון גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, ומיקום.

חלק מקבצי הקוקיות באתר מופעלות על ידי צדדים שלישיים, כדוגמת  Google Analytics ו – Google Advertising. השימוש של חברות אלה בקוקיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן בלבד, ולא של החברה. פרטים נוספים אודות השימוש בקוקיות באתר על ידי גוגל, תוכל לקבל בקישור הבא: https://policies.google.com/privacy?hl=en. אפשרויות הopt-out לגביה מופיעות כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. מדיניות הפרטיות של פייסבוק בקשר לקוקיות נמצאת כאן: www.facebook.com/policies/cookies

במידה ואינך מעוניין לאפשר לנו לאסוף מידע אודותיך באמצעות שימוש בקבצי קוקיות, תוכל בכל עת לשנות את הגדרות הדפדפן ו/או מכשיר הקצה בו אתה משתמש, ולמחוק את קבצי הקוקיות ממחשבך. עם זאת, ייתכן שנטרול פעולת קבצי הקוקיות יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכנים באתר. שינוי הגדרות הדפדפן או המחשב כאמור הינו באחריותך בלבד.

 1. אבטחת מידע והצפנה

על מנת לאבטח את המידע, החברה נוקטת אמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים והמקובלים בתחום ביחס לרגישות המידע המוחזק על ידה. בכלל זה, החברה מנויה על שירות ה – G – suite של חברת גוגל המספק רמת אבטחת מידע מתקדמת. למידע נוסף, תוכל לעיין בקישור  הבא:  G Suite Security.  עם זאת, נדגיש כי על אף שאמצעי אבטחה בהם החברה נוקטת הם בהתאם לדרישות חוקיות המוטלות עליה ולמקובל בתחום, החברה אינה יכולה להתחייב כי הם מעניקים ביטחון מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן במערכותיה. מובהר כי החברה אינה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה מכשל בהגנה על המידע האישי שלך או של אחרים, ובכפוף להוראות הדין.

בנוסף, אנו מציעים גם לך לנקוט אמצעי אבטחה להגנה על המידע שברשותך. אם המחשב בו הנך משתמש נגוע בווירוס או בתוכנה זדונית, מידע זה עלול להיות נגיש לאחרים.

 1. עיון במידע ותיקונו

כדי לעיין במידע אישי שאנו שומרים אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב לנציגי השירות שלנו באמצעות כתובת המייל info@fotomaster.co.il ולפעול בהתאם להנחיותינו על מנת שנוכל לוודא את אמיתות זהותך. אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו, בכפוף למקרים בהם הדין מאפשר לנו או מחייב אותנו לשמור את המידע כפי שהוא.

 1. מחיקת מידע

תוכל לבקש את מחיקת המידע האישי שלך במקרים המנויים בחוק ובהתאם להוראות הדין. בהתאם לכך, ייתכנו מקרים בהם לא נוכל למלא את בקשתך למחיקת מידע כגון במקרה בו הוא נדרש לנו לצורך אספקת השירותים, להגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו, לחובה חוקית על-פי דין לשמור מידע, לצרכים משפטיים, או כל מטרה אחרת המאפשרת לנו או מחייבת אותנו לשמור מידע לפי דין.

 1. משך זמן שמירת המידע

המידע האישי שלך יישמר במערכותינו למשך פרק הזמן הנחוץ על מנת לקיים את המטרות לשמן הוא נאסף ומעובד על ידינו, לרבות לשם היכולת להתגונן מפני הליכים משפטיים ולשמור על אינטרסים לגיטימיים נוספים שלנו.

 1. יצירת קשר

תוכל לפנות אלינו בכל שאלה או בירור הקשורים למדיניות פרטיות זו, באמצעות מייל: info@fotomaster.co.il; או טלפון: 072-3944852

 

נהפוך כל אירוע למושלם, רק תבקשו!

* במילוי פרטים אלו אני מסכים לאמור במדיניות הפרטיות של החברה